Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: FBG Jurva Ry
Yhteystiedot: 66300 Jurva

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen kulloinkin nimeämä rekisteriä hoitava henkilö.

3. Rekisterin nimi

FBG Jurva Ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenten asioiden hoitoon, yhteydenpitoon ja jäsenmaksujen laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot saadaan jäsenyyden syntyessä ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Jäsenyys syntyy, kun jäsen täyttää jäsenhakemuksen ja maksaa jäsenmaksun.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsenrekisterin muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt yhdistyksen rekisterinpitäjät. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Jäsenrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.